Volop persoonlijke aandacht omdat ú centraal staat


JobCreator staat bekend om de persoonlijke aandacht die wordt gegeven aan elke individuele cliënt. Alvorens wij een loopbaan coaching traject opstarten hebt u eerst een vrijblijvend en gratis intake gesprek met één van onze ervaren loopbaanadviseurs.

In dit gesprek brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart en polsen wij waar de speerpunten liggen om tot een op maat gesneden advies te komen voor de opzet van uw loopbaan coaching traject. Wij leggen dit advies aan u voor, zodat zowel u als werkgever exact weten welke dienstverlening onder welke uitvoeringsvoorwaarden is overeengekomen. Eventuele tussentijdse rapportages over de voortgang van het traject leggen wij eerst aan u voor ter goedkeuring alvorens deze naar uw werkgever worden toegezonden. U kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons tijdens het traject geeft.

Bij ons is niemand een nummer. Wij hebben een uitstekend beeld van de cliënten die wij coachen, zodat wij weten wie zich achter het CV bevindt. Het brede relatienetwerk binnen bedrijven (circa 3500!) dat wij de afgelopen decennia hebben opgebouwd stellen wij graag open voor onze cliënten, zodat zij met onze contactpersonen netwerkgesprekken kunnen voeren en zich breder kunnen oriënteren op andere functies op de arbeidsmarkt. Wij zijn voorts gespecialiseerd in het begeleiden van oudere werkzoekenden. Voor deze categorie ervaringsdeskundigen organiseren wij ook de workshops “Goud voor Oud op de Arbeidsmarkt”.