Praktische ondersteuning bij WW of WIA aanvraag


Tot slot ondersteunen wij al onze cliënten bij hun WW dan wel WIA aanvraag, zodat zij grip houden op de administratieve rompslomp die dit over het algemeen met zich meebrengt. Ook wordt support geboden bij het adequaat werken met de “digitale werkmap” op www.werk.nl. Wanneer u werkzaam bent binnen het primair onderwijs informeren wij u ook over de bovenwettelijke uitkeringsregelingen vanuit het Participatie Fonds en de aanvraag van een WW plus uitkering.