In welke situaties kunt u een beroep op ons doen


Werken is in meer dan één opzicht waardevol. Naast het verwerven van een duurzaam inkomen voor voldoende financiële speelruimte is het vooral van belang dat u uw werk met plezier kunt doen in een organisatie waarin u voldoende ruimte krijgt om uzelf verder te ontplooien.

In veel gevallen lopen medewerkers voortdurend op hun tenen vanwege (te) hoge organisatiedoelstellingen, (te) strakke vastomlijnde procedures die zij als knellend ervaren of vanwege persoonlijke spanningen op het werk, soms in combinatie met een (te) druk privéleven.

Het kan gebeuren dat u plotseling uw baan dreigt te verliezen of dat u merkt dat u niet zo lekker meer in uw vel zit in uw huidige werk en misschien zelfs aanhikt tegen een burn out. U loopt ook het risico om langdurig arbeidsongeschikt te raken, waardoor u voor langere tijd uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren en er naar ander passend werk moet worden gezocht. In veel gevallen krijgt u dan te maken met een mogelijke Carrière Switch en moet u leren omgaan met veranderende omstandigheden, die u soms even in onbalans kunnen brengen. In al deze situaties kunt u een beroep op ons doen.

In vrijwel alle gevallen hebben wij tot nu toe de onzekerheid als gevolg van ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid positief weten om te buigen in het versterken van het gevoel voor eigenwaarde. Daarvoor coachen wij al onze cliënten op het onderkennen van hun eigen talenten, competenties en persoonlijke drijfveren, waardoor zij hun horizon op de arbeidsmarkt verbreden en binnen afzienbare tijd de overstap kunnen maken naar een nieuwe inspirerende baan. Ons motto daarbij is:

“if you can’t find a job, let’s create a new one together!”.

Wij zijn trots dat we de afgelopen 30 jaar circa 18.000 werkzoekenden hebben mogen ondersteunen bij het vinden van ander werk of het opzetten van hun eigen onderneming.