Visie en missie van de professionals achter de JobCreator


Visie en missie van de professionals achter de JobCreator

Ben jij écht toe aan verandering en ben je gemotiveerd hier serieus werk van te maken? Dan staan onze professionals graag voor je klaar om je met praktische raad en daad bij te staan. De JobCreator is een no-nonsense bedrijf dat jou graag begeleidt bij het vinden van een nieuwe passende baan of het opzetten van een eigen onderneming. We doen dit op een geheel eigen wijze.

Als je voor de JobCreator kiest kun je rekenen op een realistische en pragmatische aanpak en gaan we samen de uitdaging aan om anders te kijken naar het inzetten van je kennis, werkervaring en ontwikkelde competenties. We laten je kennis maken met de nieuwe wereld van werk en nemen je graag mee in andere dan wel nieuwe functies waar je zelf misschien nooit aan hebt gedacht of die ontstaan vanwege de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. We leren je slim netwerken en solliciteren en sluiten je vooral aan op ons brede relatienetwerk dat wij in de afgelopen 30 jaar hebben opgebouwd, zodat de kans om te worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in het kader van je oriëntatie op ander werk aanzienlijk wordt vergroot.

Inspelen op de gevolgen van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

De op deze website beschreven trends en ontwikkelingen waarmee werknemers en werkzoekenden de komende jaren te maken krijgen leiden in veel gevallen tot onzekerheid en verwarring. De gemeenschappelijke ervaring van de professionals die binnen de JobCreator opereren is dat vrijwel iedereen op enig moment in zijn of haar loopbaan wordt geconfronteerd met een fundamenteel en tegelijk kritisch bezinningsmoment, wat ook wel een “career crash” of “life crisis” wordt genoemd. Dit moment kan worden ingegeven door geheel onverwachte omstandigheden in iemands privéleven, zoals langdurige ziekte, verlies van dierbaren in je omgeving of vermindering van je mentale weerbaarheid door een te hoge belasting of opeenstapeling van zaken om je heen. Het moment kan mede ontstaan door veranderingen in de werkomgeving. Misschien heb je jarenlang lekker in je vel gezeten maar zijn er drastische veranderingen doorgevoerd in werkprocessen of de personele bezetting binnen de organisatie waar je werkt, waardoor je op je tenen moet gaan lopen om goed te kunnen blijven functioneren.

Leren omgaan met continue veranderingen

Ook reorganisaties kunnen er goed inhakken, zeker als je weet dat je baan vrijwel zeker op de tocht komt te staan en je weet dat het niet eenvoudig is snel weer een andere leuke baan te vinden. Aangezien je privé uitgaven gewoon doorgaan zullen er wellicht zorgen ontstaan over het benodigde inkomen waarover je moet blijven beschikken om in de kosten van je levensonderhoud en die van je gezin te kunnen voorzien. In veel gevallen worden de meeste mensen “overvallen” door het wegvallen van vermeende zekerheden. Onze professionals kunnen zich goed verplaatsen in de machteloosheid die dit met zich meebrengt en zijn door hun jarenlange ervaring uitstekend in staat om je te leren omgaan met continue veranderingen. Als de kans op een vaste baan voor onbepaalde tijd steeds kleiner wordt helpen wij je op een andere manier je weg te vinden om voldoende inkomenszekerheid voor jezelf te creëren. Daarbij hoort onder meer je flexibel opstellen en te accepteren dat je in de toekomst wellicht nog een paar keer zal moeten switchen van werk of voor langere tijd op flexibele basis door organisaties wordt ingehuurd. Om voldoende interessant te blijven voor de arbeidsmarkt adviseren wij je breder te kijken naar de inzetbaarheid van je kennis en competenties dan de werksituatie waarin je deze tot nu toe hebt ingezet. Vooral als je al wat ouder bent is het zaak dat je geen kennisachterstanden opbouwt ten aanzien van bepaalde werkprocessen die het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen. Professionalisering en permanente educatie zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.

Ziek worden is geen keuze, ziek blijven van je werk wel!

Door de 24 uur economie en de onuitgesproken verwachting dat iedereen op elk gewenst moment altijd maar beschikbaar moet zijn via social media en internet (email, Facebook. Whatsapp, Twitter, Instagram om er maar een paar te noemen) is de balans tussen werk en privé steeds verder gaan vervagen.  Neem daarbij de combinatie met een (te) druk privéleven en het is geenszins verwonderlijk dat heel veel mensen vandaag de dag aanlopen tegen een burn out of zich op gezette tijden depressief voelen. Onze adviseurs helpen je weer realistisch grip te krijgen op een goede balans in zowel je werk als privéleven. “Less is more” is daarbij het uitgangspunt: je spanningsboog kan niet voortdurend te hoog zijn, waardoor leren loslaten en minder twijfelen of je het voor anderen wel goed genoeg doet belangrijke persoonlijke aandachtspunten zijn die we serieus met jou onder de loep nemen en trachten te optimaliseren.

Wanneer je om fysieke redenen voor korte dan wel langere tijd komt uit te vallen hangt je herstel niet alleen af van de aard van je klachten en het succes van de behandeling, maar ook van je mentale weerbaarheid op dat moment. Dit geldt zeker wanneer de redenen om uit te vallen vooral samenhangen met een te grote werkdruk, waarin je maar door blijft gaan zonder voldoende rust en bezinningsmomenten voor jezelf op gezette tijden in te bouwen. Er ontstaat dan een vorm van “situationele arbeidsongeschiktheid”, die verband kan houden met het niet meer voldoende kunnen functioneren van jouw kant dan wel de te hoge eisen die vanuit je werk- of privé omgeving aan jou worden gesteld. Je loopt dan het risico om letterlijk “ziek” te worden van je werk. Onze professionals analyseren dan samen met jou waar exact de knelpunten liggen waar je tegen aan loopt en komen met slimme oplossingen om weer met plezier naar je werk te gaan of te overwegen over te stappen naar ander werk of een andere werkomgeving. In veel gevallen is afscheid niet alleen een nieuw begin maar vooral minder druk op je schouders en het krijgen van voldoende rust en ruimte om aan iets nieuws te kunnen beginnen.

Klamp je niet langer vast aan oude zekerheden

In al onze loopbaan coaching trajecten vormt het verhaal van de “reizigers en de trekkers” de rode draad om inzicht te krijgen in jouw behoefte aan zekerheid en structuur versus de uitdaging om je verder open te stellen voor de kansen en mogelijkheden op de nieuwe arbeidsmarkt. Onze professionals nemen je graag mee in deze boeiende ontdekkingstocht, waarin niet alleen het inventariseren van jouw persoonlijke drijfveren en passies centraal staat maar eveneens wordt gekeken naar wat op dit moment of in het verleden je passieremmers zijn of waren die ertoe leiden dat je met minder plezier en energie je werk kunt doen in de nieuwe wereld van werk.

Wij laten je graag concrete voorbeelden zien van hoe anderen dank zij onze begeleiding en coaching slim zijn omgegaan met het verzetten van de bakens en weer aan de slag zijn gegaan op basis van hun oorspronkelijke passies.

Word en blijf vooral “ondernemer van je eigen BV Ik”

Weten waar je goed in bent, wat je positieve energie geeft en waarmee je voor organisaties toegevoegde waarde kunt bieden is van vitaal belang. In veel gevallen hebben mensen een ander beeld van zichzelf dan de buitenwereld van hen heeft. Onze professionals leren jou door een andere bril te kijken, enerzijds door te denken in “out of the box” oplossingen en anderzijds door jezelf op een andere wijze te presenteren op de arbeidsmarkt en je eigen talenten op een andere wijze in te zetten.

We geven je inzicht in de onderscheidende kenmerken van wat wij ook wel noemen je eigen “BV Ik” en stimuleren je om via ons uitgebreide relatienetwerk te komen tot een laagdrempelige ingang bij organisaties waarin of waarvoor je graag zou willen werken. Een goed profiel op LInkedin kan je daarbij ondersteunen, maar we adviseren je vooral mensen om je heen verzamelen die iets voor jou willen en kunnen betekenen in je zoektocht naar ander inspirerend werk. Mocht je besluiten zelf daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van zelfstandig ondernemerschap dan ben je bij de adviseurs van de JobCreator ook aan het goede adres. We delen graag onze eigen positieve ervaringen en staan vanzelfsprekend stil bij de randvoorwaarden die voor jou van belang zijn om voldoende succesvol te zijn, zonder blindelings te veel risico te lopen. In plaats van solliciteren kun je jezelf ook uithuren als zelfstandige professional aan een organisatie tegen een gangbaar markttarief. Je zult versteld staan welk verschil dit maakt, zowel in kansen om weer aan de slag te gaan als flexmedewerker maar ook in de hoogte van je nieuwe inkomen.

Kom in actie en geef vooral niet op!

Wanneer je bij de JobCreator een loopbaan coaching traject volgt zul je merken dat we onze dienstverlening afstemmen op de situatie waarin jij je op dat moment bevindt. Wanneer je al voor langere tijd arbeidsongeschikt bent voor je eigenlijke functie kijken we welke andere mogelijkheden er nog wél eventueel zijn, hetzij bij je huidige werkgever dan wel binnen andere organisaties. We stemmen dan ook de intensiteit van onze begeleiding af op je fysieke en mentale belastbaarheid om ervoor te waken dat we jouw verminderde belastbaarheid aan het begin van het traject te veel geweld aan doen. In tegendeel: onze adviseurs nodigen je uit om op een positieve wijze met jezelf aan de slag te gaan en jezelf te gaan “herontdekken” om te kijken hoe je binnen afzienbare tijd een nieuwe balans kunt vinden.

In dit proces prikkelen we elke cliënt om niet bij de pakken te blijven neerzitten. We bieden je voldoende tijd om het verlies van werk goed te verwerken, maar weten inmiddels vanuit onze jarenlange ervaring dat te veel stil staan bij het verleden je erg kan afleiden van het kijken naar een nieuwe positieve toekomst.  Opnieuw in beweging komen voor waar je zelf door geïnspireerd wordt en waarvan je weet dat je dit qua kennis, ervaring en persoonskenmerken ook aan kunt leiden ertoe dat je zelf graag weer in actie komt. Laat je vooral niet ontmoedigen door het grote aantal werkzoekenden die evenals jij op zoek zijn naar werk en door berichten hierover in de media. Het enige dat telt is doorgaan en niet opgeven.

Onze professionele trots vind je weerspiegeld in ons bedrijfslogo

Als logo voor ons samenwerkingsverband hebben wij gekozen voor twee trotse pauwen die symboliseren hoe wij niet alleen elkaar maar ook onze cliënten en opdrachtgevers voortdurend proberen te inspireren. De professionals binnen het team van de JobCreator kunnen allen bogen op een lange staat van dienst en beschikken allemaal over dezelfde visie om samen te delen met als doel elkaar te versterken en nieuwe kansen voor onze cliënten te creëren.

We hopen als team jou binnenkort te mogen begroeten als onze nieuwe cliënt en verzekeren je dat wij alles in het werk zullen stellen om je op professionele wijze te begeleiden naar een nieuwe baan dan wel op het gebied van (part time) zelfstandig ondernemerschap.

Namens het inspiratieteam van de JobCreator

drs Peter Ottenhoff, arbeidsmarkt specialist en loopbaan coach

peter ottenhof