Vastlegging Diverse soorten dossiers


Workshop Verslaglegging Diverse soorten dossiers

Voor wie bestemd

Schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van gesprekken en overleggen en zich verder willen bekwamen in het opbouwen van een dossier naar aanleiding van door hen gevoerde gesprekken dan wel bijgewoonde overlegsituaties.

Het aantal deelnemers per training bedraagt 6-8 personen.

Duur

1 dagdeel van 3 uur, in overleg een ochtend dagdeel (van 9.00 tot 12.30 uur dan wel middag dagdeel (van 13.30 tot 17.00 uur).

Locatie

Deze “in company” training wordt gehouden op een nog nader te bepalen (school)locatie die wordt geregeld en ingericht voor deze training door de opdrachtgever.

Leerdoelen en beoogde resultaten

“Wie schrijft die blijft” en niets is minder waar. Als schoolleider voert u ongetwijfeld diverse soorten gesprekken en neemt u deel aan verschillende overlegsituaties. Voorbeelden hiervan zijn beoordeling- en functioneringsgesprekken of verzuimgesprekken met uw medewerkers, overleg met ouders, werkoverleg met collega’s, medewerkers of andere gesprekspartners met wie u in contact komt. Naast het voor uzelf goed ordenen van de informatie die u in al deze gesprekken en overleggen opdoet is het van belang deze vervolgens gestructureerd en voor iedereen begrijpelijk te vertalen in een memo, rapport, dossier of gespreksnotitie. Vaak dient u uit tal van snel door u gemaakte notities een verslag te destilleren dat voor anderen duidelijk en doeltreffend overkomt. U zult hebben gemerkt hoe lastig het is om tijdens gesprekken actief te luisteren en tegelijk aantekeningen te maken. Belangrijk is relevante informatie te selecteren en te filteren en vooral belangrijke afspraken ondubbelzinnig vast te leggen, zodat ruis in de communicatie wordt vermeden.

In deze training gaan we dieper in op het opbouwen van diverse soorten dossiers en worden handvatten aangereikt om hier op slimme wijze mee om te gaan, zodat de tijd die aan de verslaglegging wordt besteed zo effectief mogelijk wordt ingezet.

Wat legt u wel of niet vast, hoe onderscheidt u op de juiste wijze hoofd- en bijzaken, wat is het gewenste effect voor de lezer van uw dossier en wat wilt u eigenlijk duidelijk laten overkomen door uw verslaglegging? Vanzelfsprekend kijken we met een knipoog ook naar een verzorgde schrijfstijl en goede taalbeheersing, aangezien uw dossier tevens een visitekaartje is naar buiten toe.

Wellicht wordt er binnen uw school al gewerkt met een voorgestructureerd rapportage format. Als dat nog niet het geval is kan het de moeite waard zijn te overwegen om hiermee aan de slag te gaan. Dit leidt tot uniforme verslaglegging binnen de gehele organisatie en voorkomt dat bepaalde zaken die relevant zijn niet worden meegenomen in het uiteindelijke door u op te leveren dossier.

Beoogde resultaten

Na deze workshop:

 • bent u zich nog meer bewust van hoe u kort en bondig kunt rapporteren en welke impact verslaglegging heeft op anderen
 • hebt u voor uzelf een overzichtelijke checklist waaraan uw dossiers dienen te voldoen
 • hebt u aan de hand van een aantal voorbeeld dossiers de aangereikte tips met uw collega deelnemers aan deze training voldoende geoefend
 • weet u waar mogelijke valkuilen liggen op het gebied van de verslaglegging van uw dossiers
 • beschikt u over een praktisch werkmodel waarmee u direct binnen uw organisatie aan de slag kunt.

Programma

Deze interactieve workshop omvat één intensief dagdeel van 3 uur met een korte onderbreking van 15 minuten en wordt afgesloten met een evaluatie van een aantal verslagdossiers waarin alle deelnemers hun eigen actieve bijdrage leveren.

 • kennismaking en inventarisatie van de leerwensen
 • met welke soorten dossiers hebt u zoal van doen en aan welke criteria dienen deze te voldoen?
 • hoe leg ik de informatie die ik opdoe slim vast in een helder en bondig dossier?
 • gezamenlijk doornemen van een aantal voorbeeld dossiers
 • na de onderbreking: simulatie van een gespreksoverleg aan de hand van een door de trainer aangereikte gespreks “pitch” (één-op-één met collega deelnemer)
 • zelfstandig produceren van een dossier op basis van verkregen informatie (korte schrijfopdracht)
 • samenvatting en evaluatie.

 

Inventarisatie leerwensen en inlees literatuur

Voorafgaande aan de workshop mailen de deelnemers aan deze training hun leerwensen aan de trainer en geven zij bondig aan op welke wijze zij thans omgaan met het opstellen van rapportages en dossiers. Van de trainer ontvangen de deelnemers relevante literatuur ter voorbereiding, zodat het praktijkgehalte van de workshop van meet af aan hoog is.

Data

De data voor deze workshop worden in onderling overleg vastgesteld aangezien het gaat om een in company training.

Kosten en aanmeldingsvoorwaarden

De investering voor deze workshop bedraagt € 975,00 bij een groep van 6 tot 8 deelnemers (inclusief naslagwerken, exclusief 21 % BTW). De deelnemende organisatie ontvangt hiervoor een factuur die binnen 15 dagen dient te worden voldaan. Bij verhindering van een aangemelde deelnemer kan diens plaats worden ingenomen door een collega.

Aanmelding:

Via de Contactpagina van onze website www.jobcreator.nl. Vermeld s.v.p. in het formulier dat uw belangstelling uitgaat naar de in company workshop Verslaglegging Diverse soorten dossiers en geef tevens aan in welke maand u de workshop wilt laten plaatsvinden. Wij nemen dan contact met u op voor de verdere afstemming van het programma en de deelnemers aan de workshop. Vooraf ontvangt elke deelnemer een huiswerkopdracht ter voorbereiding op de workshop