Europese werkgelegenheidsprojecten


HCE JobCreator is eveneens actief op het gebied van Europese werkgelegenheidprojecten. In dit kader is HCE JobCreator de afgelopen jaren zowel door overheidsinstanties als door particuliere bureaus gevraagd als “foreign expert” om kennis en ervaring in te brengen in door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Een voorbeeld was het project JCINT