Ervaringen met de JobCreator


Reacties van cliënten die een 2e spoor traject hebben gevolgd of die een carrière switch hebben gemaakt:

“Ik zit nog na te genieten van het mooie resultaat van vanmorgen. Het geeft me echt een goed en blij gevoel  Nogmaals hartelijk dank voor je fantastische manier van begeleiden”  (Reactie van een groepsleerkracht uit het primair onderwijs die zich oriënteert op lesgeven op internationaal niveau en die drie maanden lang in Australië op een school ondersteuning heeft geboden op het gebied van onderwijs in de Nederlandse taal en een uitwisseling tot stand heeft gebracht tussen leerlingen op de school in Australië en haar eigen leerlingen in Nederland).

Positief zijn betekent niet het negeren van het negatieve. Het betekent het accepteren van en leren omgaan met het negatieve. En dan blijkt dat wat je altijd hebt gedaan, toch niet helemaal bij je past. Hoe ga je hiermee om?” (Reactie op de weblog www.jeeigenik.com van een groepsleerkracht die jarenlang in het primair onderwijs heeft gewerkt en die besloten heeft een andere richting in te slaan als (loopbaan) coach).

“Ik heb mijn einddoel bereikt. Ik ben vandaag geslaagd voor het instructeursbewijs voor de vrachtwagen met aanhanger. Ik wil jou bedanken daar mede door jou ik dit doel heb kunnen bereiken”. (Reactie van een medewerker in de offshore die niet meer “fit for duty” was voor zijn eigen functie als vlootmedewerker en een omscholing heeft gevolgd tot instructeur vrachtwagen en aanhanger).

 “Ik kom tot de conclusie dat het me echt nu niet lukt les te geven. Ik vergelijk mezelf met Marco van Basten. Hij was profvoetballer en deed dat met veel passie en plezier. Helaas door vele blessures kon hij die passie niet meer naleven. Ik merk dat het mij ook niet meer lukt, met de “blessures” die ik heb opgelopen. Plus door alle veranderingen in het onderwijs is het plezier ver verdwenen…Jouw positieve woorden helpen mij om los te laten en te gaan werken aan mijn herstel”. (Reactie van een groepsleerkracht die afscheid heeft genomen van het primair onderwijs).

“Ik vind het fijn dat ik in onze gesprekken echt mezelf kan zijn en emoties kan uiten. Ook gisteren voelde ik me na afloop rustiger en was weer een deel van mijn boosheid weggeëbd”.(Reactie van een schoolleider die tegen een burn out aanliep en wijselijk heeft besloten te kiezen voor een andere zoekrichting op de arbeidsmarkt en op dit moment coördinatiewerkzaamheden verricht voor een instelling voor taalonderwijs aan anderstaligen en vluchtelingen).

“Ik weet dat ik een hoop aan mezelf te danken heb maar ook het gevoel dat dit een speciale werkgever is die geeft om zijn mensen. Ik ben hier op mijn plek. Ik zou een boek kunnen schrijven over de schitterende 15 jaar die ik hier achter de rug heb, ik wil er echter op de laatste bladzijde niet het woord “EINDE” neer moeten zetten….Het is allemaal rond, gisteren ben ik officieel goedgekeurd voor 1 jaar offshore werk. Hierdoor kan ik een zeer zwaar mentaal jaar afsluiten en ons eigen leven weer oppakken. Ik wil jou nogmaals bedanken voor het opzetten van een schitterend CV en je positieve ondersteuning”. (Reactie van een offshore manager die geconfronteerd werd met tijdelijke uitvalverschijnselen maar gelukkig weer helemaal “fit for duty” is verklaard en daardoor zijn oude functie weer helemaal kon oppakken).

“Wat fijn, jullie denken inderdaad met jullie cliënten mee. Ik ben zo blij dat ik voor de JobCreator heb gekozen!” (Reactie van een groepsleerkracht die op zoek is naar vaste baan als groepsleerkracht dan wel onderwijsassistent in het (speciaal) primair onderwijs).

Een cliënt van 55 jaar die jarenlang in de grafische industrie werkzaam was als DTP’er werd vanwege economische redenen ontslagen door de drukkerij waar hij werkzaam was. Hij maakte echter een nieuwe start als Begeleider B binnen de gehandicaptenzorg waar hij thans een duale opleiding volgt met baangarantie voor 3 jaar.

Reacties van startende ondernemers die door de JobCreator zijn begeleid:

“Ik heb vanochtend gehoord dat mijn ondernemersplan van Gelukkige Kinderen, thuis en op school door het Participatiefonds is goedgekeurd. Dank dat je mij op het juiste spoor hebt gezet” (Reactie van de initiatiefneemster van www.gelukkigekinderen.nl) .

“Heel speciaal bedanken wij Peter Ottenhoff (JobCreator) voor de enthousiaste en kundige manier van coachen van ons twee starters” (Reactie van de initiatiefnemers van www.levenmetmij.nl).

Een groepsleerkracht die een aantal jaren in het primair onderwijs heeft gewerkt besloot haar eigen RT praktijk www.rtpraktijkzekerbijdeles.nl te starten en daarnaast te gaan werken als onderwijsassistent. Door deze combinatie zit zij nu een stuk lekkerder in haar vel. Een andere hobby die zij daarnaast heeft vormgegeven is het schrijven van familiekronieken.